loading

Rhosyn Masnach Fyd-eang 10% Flwyddyn ar ôl blwyddyn Yn Y Chwarter Cyntaf, Gwellhad Cryf gan Mr...1

2

O safbwynt tueddiadau masnach y diwydiant, yn chwarter cyntaf 2021, mae'r rhan fwyaf o ddiwydiannau mewn masnach fyd-eang wedi dangos momentwm o adferiad. Mae'r fasnach mewn diwydiannau sy'n gysylltiedig ag epidemig newydd niwmonia'r goron, megis fferyllol, cyfathrebu ac offer swyddfa, yn parhau i adlamu, ac yn masnachu mewn diwydiannau eraill fel mwynau a bwyd amaethyddol. Mae twf hefyd. Mewn cyferbyniad, mae'r diwydiant ynni yn parhau i lusgo ar ei hôl hi, ac mae masnach offer cludo rhyngwladol yn dal i fod ymhell islaw'r cyfartaledd.

Nododd yr adroddiad y bydd gan fasnach fyd-eang y tueddiadau canlynol yn 2021:

   1. Mae cynnydd adferiad economaidd a masnach byd-eang yn anwastad, ac mae rhai economïau wedi adlamu yn gryfach ac yn gyflymach nag eraill. Disgwylir i adferiad economaidd Tsieina a'r Unol Daleithiau ddod yn brif ysgogydd twf byd-eang yn 2021, yn enwedig ar gyfer gwledydd sydd â lefel uchel o integreiddio masnach â Tsieina a'r Unol Daleithiau, megis gwledydd Dwyrain Asia, Canada a Mecsico. Mae gwytnwch masnach fyd-eang yn bennaf oherwydd economïau Dwyrain Asia, eu llwyddiant cynnar wrth liniaru'r epidemig, a'r galw byd-eang cryf am gynhyrchion newydd yn ymwneud â niwmonia'r goron, a alluogodd eu heconomi a'u masnach i adlamu'n gyflymach. Mewn gwledydd eraill sy'n datblygu, mae adferiad masnach wedi bod yn arafach. Mae masnach mewn gwledydd datblygedig wedi gwella'n gyffredinol. Disgwylir y bydd epidemig niwmonia newydd y goron yn parhau i darfu ar broses adfer economaidd a masnach llawer o wledydd sy'n datblygu o leiaf yn 2021.

   2. Efallai y bydd modd gweithredu'r gadwyn gwerth byd-eang yn esblygu ymhellach. Mae epidemig niwmonia newydd y goron wedi dod ag ansicrwydd i weithrediad llawer o gadwyni gwerth byd-eang, ac mae hefyd wedi darparu cymhellion i gwmnïau segmentu marchnadoedd a symud gweithgareddau cynhyrchu yn agosach at ddefnyddwyr. Datblygiad a gweithrediad parhaus cytundebau masnach rhanbarthol megis y "Cytundeb Partneriaeth Economaidd Cynhwysfawr Rhanbarthol" (RCEP) a'r "Cytundeb Masnach Rydd Cyfandirol Affrica" ​​(AfCFTA), tensiynau masnach parhaus rhwng economïau mawr, a phrinder cynwysyddion parhaus a chyfraddau cludo nwyddau. megis prisiau cynyddol gall hefyd arwain at esblygiad pellach o fodelau cynhyrchu cadwyn gwerth byd-eang.

Rhannwch yr hyn rydych chi'n ei garu


Argymhellir eich
Dim data
Cysylltiad â ni
Rydym yn ymdrechu'n barhaus i gyflawni gwerth y cwsmeriaid yn unig
Datrysion
Cyfeiriadau
TALLSEN Arloesi a Thechnoleg Ddiwydiannol, Jinwan SouthRoad, ZhaoqingCity, Guangdong Provice, P. R. Tsieina
Dim data
Hawlfraint © 2023 CALEDWEDD TALLSEN - lifisher.com | Map o'r wefan 
detect