I-DES MOINES, Iowa - Eyodwa kwamane e-U.S. abasebenzi bacabanga ukushintsha umsebenzi noma ukuthatha umhlalaphansi ezinyangeni ezizayo eziyi-12 kuya kweziyi-18, ngokocwaningo olusha olwenziwe yiPrincipal Financial Group.

Lo mbiko wenza inhlolokhono engaphezu kuka-1 800 yase-U.S. abahlali mayelana nezinhlelo zabo zokusebenza zesikhathi esizayo, futhi ithole ukuthi u-12% wabasebenzi ubheke ukushintsha imisebenzi, u-11% uhlela ukuthatha umhlalaphansi noma ushiye abasebenzi kanti u-11% usocingweni ngokuhlala emisebenzini yabo. Lokho kusho ukuthi u-34% wabasebenzi akazibophezeli emsebenzini wabo wamanje. Abaqashi bananela lokho abakutholile, u-81% ukhathazekile ngokwanda kokuncintisana kwethalente.

Abasebenzi bathi izisusa zabo eziphambili ekucabangeni ukuguqulwa komsebenzi ukukhushulwa kweholo (60%), ukuzizwa bengabalulekile endimeni yabo yamanje (59%), ukuthuthukiswa kwemisebenzi (36%), izinzuzo eziningi zasemsebenzini (25%) kanye nezinhlelo zokusebenza ezixubile (23%). ).

"Lolu cwaningo lukhombisa isithombe esicacile semakethe yezabasebenzi esaguquguquka kakhulu ngenxa yokuguquguquka kwemikhuba nokuthandwa okulethwe yilo bhubhane," kusho uSri Reddy, iphini likamongameli omkhulu weRetirement and Income Solutions kuThishanhloko.

Ukushoda kwezisebenzi kuyindaba ekhulayo. Ucwaningo lwakamuva lwe-Bureau of Labor Statistics Openings and Labour Turnover lubonise ukuthi abantu baseMelika abayizigidi ezingu-4.3 bayeka umsebenzi ngo-Agasti. Abukho ubufakazi bokuthi le nombolo izokwehla ezinyangeni ezizayo.

Noma ngabe yini edala lokhu okubizwa nge-Great Resignation, kuyacaca ukuthi i-pendulum ivune isisebenzi. Abasebenzi bayazi ukuthi abaqashi bafisa ukubagcina. Kuyimakethe yabasebenzi, futhi lokhu kubanika amandla engeziwe okuxoxisana ngabaphathi babo nezinkampani ezifuna ukubaqasha. Abasebenzi bafuna ukukhokhelwa okwengeziwe, ukuguquguquka okwengeziwe, izinzuzo ezingcono nendawo yokusebenza engcono.

Abaqashi bayaphoqeleka ukuthi bazivumelanise nezimo ukuze bahlangabezane nalezi zidingo. Akuzona kuphela izinkampani ezizizwa isidingo sokukhuphula iholo kanye nokwenyusa izinzuzo, ezinye zibuyela ngokuphelele ebhodini lokudweba - ukulungisa kabusha amasu okuqasha nokugcina kusukela phansi.